Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Stallgödsel – växtnäringsinnehåll och långtidsverkan

Växtnäringsinnehåll i olika gödseltyper

Riktvärden för växtnäringsinnehåll i stallgödsel efter lagring och ungefärlig kväveeffekt vid vårspridning, kg per 10 ton

Gödseltyp

Kväve

Fosfor

Kalium

Andel ammonium­kväve, % av tot-N

Kväveeffekt vid vårspridning, kg per 10 ton

1) Gäller fastgödsel från suggor – gödsel från slaktsvin har något högre kväveinnehåll. 2) Om urinen lagrats utan täckning är kväveeffekten cirka 30 procent lägre. 3) Gäller flytgödsel från slaktsvin – gödsel från suggor har något lägre kväveinnehåll.

Riktvärden för innehåll av övriga växtnäringsämnen i stallgödsel, kg per 10 ton

Växtnäringsämne

Fastgödsel, nöt

18 % ts

Flytgödsel, nöt

9 % ts

Fastgödsel,

svin

24 % ts

Flytgödsel, svin

8 % ts

Långtidsverkan av stallgödsel

Långsiktig kväveverkan efter minst 30 års djurhållning med angivet djurantal.

Antal djur per hektar

Långsiktig kväveverkan, kg per hektar och år

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben