Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Skördestatistik spannmål

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för spannmål i både ekologisk och konventionell odling.

Vill du veta hur stor areal som odlas?


Spannmål odlas på mer än en tredjedel av Sveriges åkerareal. Tabellen visar hur mycket som odlas av olika grödor.
Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel – beskrivning

Datum

JO 13 SM 1901

Ekologisk växtodling 2018öppnas i nytt fönster

2019-05-23

JO 10 SM 1901

Jordbruksmarkens användning 2019. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2019-05-15

JO 18 SM 1801

Höstsådda arealer 2018öppnas i nytt fönster

2018-11-30

JO 10 SM 1802

Jordbruksmarkens användning 2018, slutlig statistik, korrigerad version 2019-04-15öppnas i nytt fönster

2018-10-18

JO 41 SM 1701

Dränering av jordbruksmark 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-11-22

Fråga oss via webben