Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Mekanisk bekämpning av ogräs i kornodling

Det finns många olika metoder för att bekämpa ogräs mekaniskt. Metoderna används i ekologisk odling men även du som bekämpar kemiskt kan ha nytta av att kombinera växtskyddsmedel med mekanisk bearbetning. Läs här om metoder för mekanisk bekämpning och om hur man kan bearbeta för att bli av med rotogräs och fröogräs.

Harva mot fröogräs i korn


Blindharvning innebär ogräsharvning mellan sådd och uppkomst av grödan. För att lyckas med blindharvning är en jämn sådd viktig och du kan öka sådjupet något. Blindharvning fungerar bra i korn. Den har effekt mot tidigt groende ogräs som åkersenap, dån och pilört.

Blindharvningen får nya frön att gro och därför behöver den ofta följas upp av en ogräsharvning i växande gröda. Korngrödan är känslig för ogräsharvning när den har 1–2 blad.

Ogräsharvning på våren har effekt mot vårgrodda fröplantor, men ingen effekt mot fleråriga rotogräs. Ogräsharvning har inte heller effekt mot flyghavre.

Ogräsharva inte senare än 30 dagar efter sådd. Vid senare harvning är det stor risk för skador på gröda och djurliv.

Rotogräs - åtgärder på kort sikt

Rotogräs - åtgärder på lång sikt

Fröogräs - åtgärder på kort sikt

Fröogräs - åtgärder på lång sikt

Fråga oss via webben