Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Skadegörare i havreodling

Det finns mer om skadegörare i nyhetsbrev och e-tjänster

Vanliga skadegörare i havre

Integrerat växtskydd

Växtföljd

Jordbearbetning

En del sorter är resistenta

Du kan läsa mer om växtföljd, jordbearbetning och sorter under egna rubriker till vänster.

Kemisk bekämpning

När ska jag bekämpa skadegörarna?

Fråga oss via webben