Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Växtnäringsbehov hos ärter

Att göra en markkartering

Riktlinjer för gödsling

Samverkan med bakterier ger kväve

Anpassa kalium- och fosforgivan efter jorden

Riktgivor för kaliumgödsling till ärter och åkerbönor, kilo kalium per hektar vid olika K-AL-klasser

Gröda

Skördenivå ton/ha

Bortförsel av K kg/ha

K-AL-klass I

K-AL-klass II

K-AL-klass III

K-AL-klass IV

K-AL-klass V

Ärter och Åkerböna

Riktgivor för fosforgödsling till ärter och åkerbönor, kilo fosfor per hektar vid olika P-AL-klasser

Gröda

Skördenivå ton/ha

Bortförsel av P kg/ha

P-AL-klass I

P-AL-klass II

P-AL-klass III

P-AL-klass IVA

P-AL-klass IVB

P-AL-klass V

Ärter och Åkerböna

Fråga oss via webben