Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Val av sorter av ärter

Välj lämplig sort

Du kan se hur tidiga sorterna är och hur stor skörd du kan förvänta dig samt få uppgifter om stjälklängd, stjälkstyrka, höjd vid skörden, tusenkornvikt och proteinhalt. I sortförsöken för ekologisk odling finns också uppgifter om hur väl sorterna konkurrerar med ogräs.

Stjälkarnas styrka är en viktig sortegenskap. Sorter med långa svaga stjälkar lägger sig och blir svåra att tröska.

Speciella egenskaper för vissa ärtsorter


Det finns olika sorter som lämpar sig bäst antingen till foder eller som matärter för kokning.

Om du odlar ärter till djurfoder ska du välja sorter med hög proteinhalt. Grisar ska du utfodra med matärter eftersom de inte tål vissa ämnen som finns i foderärter.

Färg och kokbarhet är viktiga egenskaper för matärter. I Sverige äter vi mest gula ärter. När du odlar matärter på kontrakt får du veta av köparen vilken sort du ska använda.

Konservärter odlas alltid på kontrakt. De är omogna vid skörden och därför alltid gröna.

Kontakta gärna en rådgivare för att få veta vilka sorter som har givit bäst resultat i ditt odlingsområde.

Vilka sorter rekommenderas för ekologisk odling?


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben