Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Växtnäringsbehov hos åkerbönor

Att göra en markkartering

Riktlinjer för gödsling

Samverkan med bakterier ger kväve


Genom en symbios med kvävefixerande bakterier får åkerbönor tillgång till kväve. Bakterierna, som lever på plantans rötter, finns naturligt i jorden. Normalt behöver du inte ympa utsädet med bakterier, även om du inte odlat åkerbönor på fältet under lång tid. Även ärter samverkar med samma typ av bakterie.

Anpassa kalium- och fosforgivan efter jorden


Åkerbönor behöver ungefär lika mycket fosfor som stråsäd. Om skörden är 3 500 kilo per hektar kommer 13 kilo fosfor att föras bort med skörden. Hur mycket du ska gödsla beror på innehållet i marken. I tabellen här nedanför kan du se hur mycket fosfor du bör tillföra vid olika AL-klasser. AL-klassen är ett mått på hur mycket lättillgängligt fosfor som finns i marken.

Behovet av kalium är något större än för stråsäd. Cirka 35 kilo kalium förs bort med skörden. I tabellen kan du se hur mycket kalium du bör tillföra.

Lerjordar kan leverera mycket kalium. Men om marken innehåller lite lättillgängligt kalium bör du inte föra bort mer än du tillför under växtföljdsomloppet. På Greppa näringens webbsida till höger hittar du verktyg för att räkna ut växtnäringsbalanser.

Om du samodlar åkerbönor med andra grödor, till exempel stråsäd, måste du också ta hänsyn till den grödans växtnäringsbehov.

Riktgivor för kaliumgödsling till ärter och åkerbönor, kilo kalium per hektar vid olika K-AL-klasser

Gröda

Skördenivå ton/ha

Bortförsel av K kg/ha

K-AL-klass I

K-AL-klass II

K-AL-klass III

K-AL-klass IV

K-AL-klass V

Ärter och Åkerböna3,53550402000
Riktgivor för fosforgödsling till ärter och åkerbönor, kilo fosfor per hektar vid olika P-AL-klasser

Gröda

Skördenivå ton/ha

Bortförsel av P kg/ha

P-AL-klass I

P-AL-klass II

P-AL-klass III

P-AL-klass IVA

P-AL-klass IVB

P-AL-klass V

Ärter och Åkerböna3,513252015500