Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Växtnäringsbehov hos åkerbönor

Att göra en markkartering

Riktlinjer för gödsling

Samverkan med bakterier ger kväve

Anpassa kalium- och fosforgivan efter jorden

Riktgivor för kaliumgödsling till ärter och åkerbönor, kilo kalium per hektar vid olika K-AL-klasser

Gröda

Skördenivå ton/ha

Bortförsel av K kg/ha

K-AL-klass I

K-AL-klass II

K-AL-klass III

K-AL-klass IV

K-AL-klass V

Ärter och Åkerböna

Riktgivor för fosforgödsling till ärter och åkerbönor, kilo fosfor per hektar vid olika P-AL-klasser

Gröda

Skördenivå ton/ha

Bortförsel av P kg/ha

P-AL-klass I

P-AL-klass II

P-AL-klass III

P-AL-klass IVA

P-AL-klass IVB

P-AL-klass V

Ärter och Åkerböna