Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Stallgödsel – växtnäringsinnehåll och långtidsverkan

Växtnäringsinnehåll i olika gödseltyper

Riktvärden för växtnäringsinnehåll i stallgödsel efter lagring och ungefärlig kväveeffekt vid vårspridning, kg per 10 ton

Gödseltyp

Kväve

Fosfor

Kalium

Andel ammonium­kväve, % av tot-N

Kväveeffekt vid vårspridning, kg per 10 ton

1) Gäller fastgödsel från suggor – gödsel från slaktsvin har något högre kväveinnehåll. 2) Om urinen lagrats utan täckning är kväveeffekten cirka 30 procent lägre. 3) Gäller flytgödsel från slaktsvin – gödsel från suggor har något lägre kväveinnehåll.

Riktvärden för innehåll av övriga växtnäringsämnen i stallgödsel, kg per 10 ton

Växtnäringsämne

Fastgödsel, nöt

18 % ts

Flytgödsel, nöt

9 % ts

Fastgödsel,

svin

24 % ts

Flytgödsel, svin

8 % ts

Långtidsverkan av stallgödsel

Långsiktig kväveverkan efter minst 30 års djurhållning med angivet djurantal.

Antal djur per hektar

Långsiktig kväveverkan, kg per hektar och år

Fråga oss via webben