Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Mekanisk bekämpning av ogräs i åkerbönor

Det finns många olika metoder för att bekämpa ogräs mekaniskt. Metoderna används i ekologisk odling men även du som bekämpar kemiskt kan ha nytta av att kombinera växtskyddsmedel med mekanisk bearbetning. Läs här om metoder för mekanisk bekämpning och om hur man kan bearbeta för att bli av med rotogräs och fröogräs.

Minska ogrästrycket med harvning


Du kan ogräsharva åkerbönor antingen före uppkomst, så kallad blindharvning, eller efter uppkomst. Harva inte precis vid uppkomsten, då är plantorna känsliga och kan brytas av.

Det är särskilt lämpligt att blindharva i åkerbönor eftersom de sås djupt. Harva ytligt 4–7 dagar efter sådden. Med blindharvningen före uppkomst bekämpar du tidigt groende fröogräs som trampört, dån, pilört och åkersenap.

I åkerbönor kan du ogräsharva fram till att plantorna är 10 centimeter höga. Bäst effekt på ogräset får du i torrt och varmt väder. Ogräsharvningen har ingen effekt mot rotogräs som tistlar och kvickrot.

Du kan också odla åkerbönor med större radavstånd och radhacka. Börja när plantorna har 7–8 örtblad.

Rotogräs – åtgärder på kort sikt


På kort sikt kan rotogräs i ärter bekämpas med
 • stubbearbetning direkt efter skörd.
 • upprepad stubbearbetning i ogräsens känsligaste stadier.
 • plöjning
 • vårplöjning för att försena ogräsens start gentemot en vårsådd gröda, men åtgärden är inte lämplig på lerjord.
 • avslagning av fältkanter.

Rotogräs – åtgärder på lång sikt


På längre sikt kan rotogräs i ärter även bekämpas med
 • omväxlande växtföljd
 • konkurrensstarka grödor och sorter
 • grundförbättrande åtgärder som dränering och kalkning – rotogräs får alltid en konkurrensfördel vid växtnäringsbrist och i jord i dålig kultur
 • god växtnäringsförsörjning.

Fröogräs – åtgärder på kort sikt


På kort sikt kan du bekämpa fröogräs i ärter med
 • blindharvning
 • selektiv ogräsharvning efter uppkomst
 • hackning
 • stubbearbetning direkt efter skörd
 • upprepad stubbearbetning.

Fröogräs – åtgärder på lång sikt


På längre sikt kan du bekämpa fröogräs i spannmålsodling genom
 • omväxlande växtföljd
 • att undvika vårsådda grödor – om problemet är vårgroende ogräs
 • att undvika höstsådda grödor – om problemet är höstgroende ogräs
 • konkurrensstarka grödor och sorter
 • grundförbättrande åtgärder som dränering och kalkning
 • god växtnäringsförsörjning.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben