Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Ekologisk odling av åkerbönor, ärter och lupin

Odla ekologiska åkerbönor

Bättre skörd med bin och humlor  

Ogräs i åkerböna

Odla ekologiska ärter

Ogräsreglering i ärtor

Ärtrotröta, bladlöss och ärtvivlar kan ge problem i odlingen    

Odla ekologiska lupiner

Lupin angrips inte av ärtrotröta

Hur besvärliga är ogräsen?

Samodla gärna trindsäd och spannmål