Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Övervakningsplan för Amflora

Till varje ansökan om kommersiell odling av en GMO finns det knutet en övervakningsplan. Syftet med övervakning är dels att bekräfta att de antaganden som gjorts vid riskbedömningen stämmer, dels att studera ytterligare parametrar för att upptäcka oförutsedda händelser.

Det gjordes omfattande studier inför ansökan som visade på förväntade resultat över de åren. Att ytterligare analyser ingår i övervakningsplanen ska ses som ett uttryck för mycket stor försiktighet.

Om ett antagande inte skulle bekräftas innebär det inte en fara. Det som händer är att ytterligare utredning om orsaken kommer att inledas.
 

Oförutsedda händelser


Det som ingick i övervakningsplanen för Amflora var följande:
För att övervaka eventuella oförutsedda händelser ska vissa utvalda parametrar studeras, som till exempel:
  • amfloras utseende och egenskaper såsom blomningstid, när den släpper sina blommor och tid till mognad
  • förändrad känslighet för sjukdomar och skadegörare
  • närvaro av potatisen i fältet året efter odling
  • närvaro av potatisen utanför fälten.

Att just dessa parametrar har valts ut är för att de ger indikationer på potentiella förändringar i Amflora. Förändringarna i sig utgör inte en risk men under vissa ytterligare förutsättningar skulle de kunna leda till negativa effekter. Om en oförutsedd händelse noteras, rapporteras den till Kommissionen, Jordbruksverket och de andra behöriga myndigheterna i EU.

Dessutom övervakas följande oförutsedda effekter:

  • effekter vid foderanvändningen av potatisen om sådan blir aktuell i framtiden
  • en särskild studie ska också utföras på organismer som lever på potatis i och vid fälten.

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben