Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.1.R Tid: 20170201-1024

Stärkelspotatisen Amflora

Amflora är en  genetiskt modifierad stärkelsepotatis. Den fick tillstånd att börja odlas i EU 2010. Amflora är den första genetiskt modifierade grödan som fått ett sådant godkännande sedan 1998.

Det var Jordbruksverket som tog emot ansökan och som fjorton år senare fattade beslut om godkännande.

Amflora odlades i två år sen meddelade företaget som har tillståndet för Amflora, BASF, att de inte kommer att odla Amflora i EU längre. Läs mer under Detta har hänt med Amflora-ärendet till höger. Där hittar du också riskbedömningar och beslut.

Vad är stärkelsepotatis?


Stärkelsepotatis är en särskild typ av potatis som man framställer stärkelse från. Det är alltså inte en matpotatis. Det finns många konventionellt framtagna sorter av stärkelsepotatis.

Vem som helst kan inte börja odla Amflora. EU begränsar produktionen av potatisstärkelse genom produktionskvoterlänk till annan webbplats per medlemsland. Stärkelseproducenter skriver kontrakt med vissa odlare om hur mycket de ska producera.

Modifierad stärkelse


När man läser i innehållsförteckningen att ett livsmedel innehåller modifierad stärkelse betyder det att stärkelsen i sig har förändrats för att få bättre egenskaper. Det betyder inte att stärkelsen kommer från en genetiskt modifierad växt.

I Sveriges odlades enbart utsäde


I Sverige odlades Amflora för utsädesproduktion. Den som odlar potatisutsäde, oavsett om det är genmodifierat som Amflora eller inte, har ytterligare bestämmelser att följa. Även utsädesodlingen sker på kontrakt. Det går inte att gå till en affär och köpa potatisutsäde av Amflora. 

Användning som foder


Efter att stärkelsen har extraherats ur potatisen finns det rester av potatisarna kvar. Denna rest, som kallas potatispulpa, kan användas som djurfoder. Amflora har även tillstånd för sådan användning. Det beslutet togs av kommissionen.

Vad innebär genmodifieringen?


Potatisen är modifierad för att ha en annan sammansättning av stärkelse än annan potatis. Potatis innehåller två typer av stärkelse: amylos och amylopektin. Genen som ger amylos har stängts av och därmed innehåller Amflora nästan bara amylopektin. Det innebär att man får en stärkelse med ny och bättre kvalitet för specifika ändamål. Amylopektin kan till exempel användas vid ytbehandling av papper, limlösningar och i byggindustrin, som till exempel i betong.  

Hur stänger man av en gen?


Potatis har en gen som kodar för ett enzym som heter granulbundet stärkelsesyntas. Det enzymet behövs för att cellerna ska kunna syntetiserar amylos. I Amflora har man tagit en sådan gen från potatis och satt in den bak och fram. Då kan genens kod inte avläsas och det blir inget enzym och därmed ingen amylos.

Pollenspridning


Pollenspridning från potatis utgör generellt inte ett stort problem. Korspollinering påverkar endast eventuella frö, inte potatisknölarna. Amflora har den egenskapen att den tappar sina blommor tidigt och mycket lite pollen sprids. Potatisen har heller ingen nektar vilket innebär att pollinerande insekter inte attraheras nämnvärt av potatisblommor.
 

Företagets egna regler


Det företag som har tagit fram Amflora är lika måna om att inga vanliga potatisar hamnar bland Amflora som kanske andra odlare är måna om att inte få Amflora i sin potatisskörd. Företaget BASF har utarbetat ett system för att säkerställa kvalitén på sin produkt. Det innebär utbildning för de odlare som kontrakteras för odling och ställer stora krav på system för särhållning. Reglerna omfattar kontroller, checklistor och dokumentering av odling, skörd, förädling, tillverkning och distribuering av produkten.
 

Kontroll


Att regler följs kontrolleras på fler sätt. Odlaren har en egenkontroll i och med att han fyller i checklistorna. Företaget granskar alla dokument och det finns även en extern granskning av systemet. Detta kontrollsystem är företagets egna och är alltså inte samma sak som Jordbruksverkets tillsyn.

Övervakning


Ett villkor för godkännande är att företaget utför övervakning. Syftet med övervakning är dels att bekräfta att de antaganden som gjorts vid bedömning av potatisen stämmer, dels att studera ytterligare parametrar för att upptäcka oförutsedda händelser. Läs mer om övervakning till vänster.

Kontakt