Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Frågor och svar

Vad är GMO?

Vad betyder det att en produkt har framställts av GMO?

Vem bestämmer om man får använda GMO i Sverige?

Vilka GMO har Jordbruksverket ansvar för?

Vilka genetiskt modifierade djur finns i Sverige?

Vad betyder innesluten användning?

Vad betyder avsiktlig utsättning? 

Vad betyder utsläppande på marknaden?

Hur används genteknik?

Minskar den odlade mångfalden av GMO?

Varför används antibiotikaresistensgener och är det farligt?

Vad är nationella förbud?

Påverkas den biologiska mångfalden?

Vilka GMO odlas i EU?

Får det finnas pollen från GMO i honung?

Om man har haft sina bikupor i närheten av en försöksodling får man sälja honungen då?

Vad gör Jordbruksverket för att förhindra att genmodifierat pollen från försöksodlingar hamnar i honung?

Kontakt