Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Rapporter från fältförsök

Alla som odlar genetiskt modifierade växter i fältförsök ska varje år lämna in en rapport till Jordbruksverket. Rapporten ska bland annat innehålla en beskrivning av utsättningen, åtgärder för riskhantering och observerade effekter.

I tabellen nedan hittar du den senaste rapporten för respektive tillstånd.  

Rapportering av utförda fältförsök

Gröda

Egenskap

Dnr

Tillståndshavare

År

2017PDF
2017PDF
2016PDF
2016PDF
2014PDF
2016PDF

Backtrav

Fotosyntesrelaterade proteiner

22-2142/08

2012PDF

Backtrav

Fotosyntesrelaterade proteiner

22-2623/02

2006PDF

Backtrav

Fotosyntesrelaterade proteiner

22-1310/04

2008PDF

Backtrav

Fotosyntesrelaterade proteiner

22-2058/09

2012PDF
2016PDF

Hybridasp

Fotosyntesrelaterade proteiner

22-1309/04

2008PDF

Hybridasp

Insektsresistens, ändrad ligninhalt

22-379/08

2012PDF

Hybridasp

Ökad tillväxt

22-12395/09

2014PDF

Lin

Förändrad oljesammansättning

22-8254/04

2009PDF
2016PDF

Majs

Herbicidtolerans

22-9831/05

2012PDF

Majs

Herbicidtolerans

22-11257/07

2012PDF
2017PDF

Potatis

Förhöjd amylopektinhalt

22-1104/02

2006PDF

Potatis

Förbättrad stärkelsebiosyntes

22-1946/03

2007PDF

Potatis

Förhöjd amyloshalt

22-1101/04

2008PDF

Potatis

Förhöjd amylopektinhalt

22-7942/04

2009PDF

Potatis

Förhöjd amylopektinhalt

22-7943/04

2009PDF

Potatis

Förhöjd amyloshalt

22-7945/04

2009PDF

Potatis

Förhöjd amylopektinhalt

22-13039/09

2012PDF

Potatis

Förbättrad Phythophthora-resistens

22-450/05

2009PDF

Potatis

Förbättrad Phythophthora-resistens

22-8615/05

2010PDF
2012PDF
2012PDF

Raps

Förändrad oljesammansättning

22-1613/08

2012PDF

Raps

Herbicidtolerans

22-6391/03

2008PDF

Raps

Förändrad oljehalt

22-8095/04

2009PDF

Raps

Förändrad oljehalt

22-9900/05

2010PDF

Raps

Förändrad oljehalt

22-36/06

2007PDF

Raps

Förändrad oljesammansättning

22-11080/06

2011PDF

Raps

Ökad oljehalt

22-108/07

2011PDF

Raps

Förändrad oljesammansättning

22-13000/08

2012PDF

Raps

Förändrad oljesammansättning

22-13001/08

2012PDF
2012PDF

Sockerbeta

Resistens mot Rhizomania

22-6371/03

2008PDF

Sockerbeta

Herbicidtolerans

22-7951/04

2009PDF

Sockerbeta

Herbicidtolerans och resistens mot Rhizomania

22-12880/07

2012PDF

Herbicidtolerans

2014PDF

Resistens mot Rhizomania

2014PDF

Herbicidtolerans och resistens mot Rhizomania

Äpple och päron

Förbättrad rotning

22-1227/04

2009PDF

Äpple och päron

Förbättrad rotning

22-12183/09

2014PDF

Äpple och päron

Förbättrad rotning

22-12183/09

Äpple och päron

Förbättrad rotning

4.6.18-13820/14

Kontakt

Fråga oss via webben