Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.36.R Tid: 20160127-1119

Vad är ekologisk produktion?

Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra ledstjärnor.
Den ekologiska produktionen utmärker sig på framför allt tre sätt:

1) hur man hanterar skadegörare och ogräs
2) hur man ger grödorna tillräckligt med näring
3) att djuren har en viktig roll i produktionen.

Ekologisk produktion hjälper oss att nå miljömålen

Mer om målen för ekologisk produktion