Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Frågor och svar om ekologisk produktion

Får produkter och biprodukter av animaliskt ursprung spridas i växande gröda?

Får jag sprida rötrester från biogasproduktion på min ekologiska åkermark om biogasanläggningen tar emot animaliska biprodukter?

Vad gäller för uppbundna nötkreatur i ekologisk produktion?

Kan jag ge ekologiskt färdigfoder till mina tackor fast fodret innehåller konventionella råvaror?

Konventionell stallgödsel får användas i ekologisk odling om den inte kommer från industrijordbruk. Vad betyder det?

Är det tillåtet att direkttorka spannmål med rökgaser?

Tjurar och andra vuxna nötkreatur får slutgödas tre månader inomhus på stall. Hur kan jag ordna det i praktiken, när nötkreatur samtidigt ska ha tillgång till bete och tjurar en rastgård? Måste jag ha en rastgård?

Utevistelse och bete ska vara normalfallet

Undantag för slutgödning på stall

Sammanfattande slutsatser

Djurskyddslagstiftningen begränsar vilka djur som får hållas inne

Om jag är ekologisk grisproducent och samtidigt odlar spannmål, kan jag då sälja spannmålen som brödspannmål och senare köpa in foderspannmål? Hur fungerar det i så fall med kravet på självförsörjning?

När börjar omställningsperioden?

Är det tillåtet att ha ekologisk och icke-ekologisk produktion på samma företag samtidigt?

Att särskilt tänka på när det gäller växtodling

Att särskilt tänka på om du har djurhållning

Att särskilt tänka på om du bedriver vattenbruk

Kan man ge mjölkkor 45 procent kraftfoder under 6 månader och 40 procent under 6 månader?

Måste en rastgård till värphöns sträcka sig maximalt 150 meter från hönshuset?

Får man ersätta strömedel i ekologisk djurhållning med mattor eller madrasser?

Får man använda könsseparerad sperma i ekologisk produktion?

Får man avmaska hästar som bor på en ekologisk gård?

Konventionella djur på samma företag som ekologiska djur

Bete på ekologisk mark begränsad tid - utan avmaskning

Får otillåtna medel användas på gårdsplanen, dikesrenar och liknande på företag som är certifierade för ekologisk produktion?

Från när ska man räkna omställningstidens början när man samtidigt ställer om både växtodling och djurhållning?

Uppfödning av växtätare i ekologisk produktion ska bygga på maximalt utnyttjande av bete. Vad betyder det i praktiken?

Betesareal för mjölkkor

  • 0,14 ha om betesperioden är två månader
  • 0,17 ha om betesperioden är tre månader
  • 0,2 ha om betesperioden är fyra månader

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben