Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Rotogräs i ekologisk odling

Möjliga åtgärder på kort sikt

Möjliga åtgärder på lång sikt

Vilken typ av rotogräs är det?

Platsbundna rotogräs

Vandrande rotogräs

Åtgärder mot enskilda rotogräs

Åkertistel

Åtgärder mot åkertistel på spannmålsdominerade växtodlingsgårdar

Kvickrot

Åtgärder mot kvickrot

Åkermolke

Åtgärder mot åkermolke

Åkerfräken

Åtgärder mot åkerfräken

Skräppa

Åtgärder mot skräppa

Hästhov

Åtgärder mot hästhov


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben