Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Mekanisk ogräsbekämpning i ekologisk odling

Om du ska bekämpa ogräset i ekologisk odling med direkta metoder är det nästan alltid mekanisk bearbetning som gäller.

Vilka effekter du får på ogräset när du använder olika jordbruksredskap sammanfattas i tabellen nedan.

Längre ner på den här sidan hittar du mekaniska åtgärder mot ogräs vid odling av stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vall. Däremot tar vi inte upp mekaniska åtgärder i radodlade grönsaker, som flamning och borstning.

För- och nackdelar med olika redskap

Redskap

Åtgärd

Plog 
Positiva effekterAvbryter tillväxt och frösättning
 Vänder ner årets fröproduktion
 Vänder ner vegetativa delar av fleråriga ogräs
NackdelarVänder upp äldre ogräsfrön
 Vänder ner frön som kan gå i frövila och kan bygga upp en fröbank
  
Stubbkultivator 
Positiva effekterAvbryter tillväxt och frösättning
 Sönderdelar och drar upp utlöpare
NackdelarStimulerar till ny skottbildning från underjordiska utlöpare
  
Tallriksharv 
Positiva effekterAvbryter tillväxt och frösättning
 Sönderdelar och vänder ner vegetativa delar av fleråriga ogräs
NackdelarStimulerar till ny skottbildning från underjordiska utlöpare
  
Såbäddsharv 
Positiva effekterFörstör unga ogräsplantor
 Sönderdelar grunt placerade underjordiska delar av fleråriga ogräs
NackdelarLockar ogräsfrön att gro
 Kan sprida rotdelar från fleråriga ogräs
  
Vält 
Positiva effekterFörbättrar grödans groningsförhållanden
NackdelarFörbättrar ogräsens groningsförhållanden
  
Ogräsharv 
Positiva effekterTäcker unga ogräsplantor med jord eller river upp dem
NackdelarLockar ogräsfrön att gro
 Skadar grödan och försämrar dess konkurrenskraft mot fleråriga ogräs
  
Radhacka 
Positiva effekterTäcker ogräsplantor med jord, rycker upp eller skär av dem
NackdelarKan skada grödan

Beredning av såbädd och sådd

Falsk såbädd, fördröjd sådd och blindharvning

Sådjup och utsädesmängd

Placering av gödsel

Att ogräsharva ger effekt på fröogräs

Ogräshacka passar ettåriga grödor

Stubbearbeta fleråriga ogräs

"Stubba på stubben"

Effekt av olika redskap

Avslagning av vall ger effekt både på frö- och rotogräs

Känsligaste tidpunkt för avslagning för några rotogräs

Ogräs

Känsligaste tidpunkt för avslagning

hästhov3–5 blad
kvickrot3–4 blad
åkermolke5–7 blad
åkertistelbegynnande knoppstadium

Plöj väl och få bra effekt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben