Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Mekanisk ogräsbekämpning i ekologisk odling

Om du ska bekämpa ogräset i ekologisk odling med direkta metoder är det nästan alltid mekanisk bearbetning som gäller.

Vilka effekter du får på ogräset när du använder olika jordbruksredskap sammanfattas i tabellen nedan.

Längre ner på den här sidan hittar du mekaniska åtgärder mot ogräs vid odling av stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vall. Däremot tar vi inte upp mekaniska åtgärder i radodlade grönsaker, som flamning och borstning.

För- och nackdelar med olika redskap

Redskap

Fördelar

Nackdelar

Plog

Avbryter tillväxt och frösättning

Vänder upp äldre ogräsfrön


Vänder ner årets fröproduktion

Vänder ner frön som kan gå i frövila och kan bygga upp en fröbank

 

Vänder ner vegetativa delar av fleråriga ogräs


Stubbkultivator

Avbryter tillväxt och frösättning

Stimulerar till ny skottbildning från underjordiska utlöpare


Sönderdelar och drar upp utlöpare


Tallriksharv

 Avbryter tillväxt och frösättning

Stimulerar till ny skottbildning från underjordiska utlöpare


Sönderdelar och vänder ner vegetativa delar av fleråriga ogräs


Såbäddsharv

 Förstör unga ogräsplantor

Lockar ogräsfrön att gro


Sönderdelar grunt placerade underjordiska delar av fleråriga ogräs

Kan sprida rotdelar från fleråriga ogräs

Vält

Förbättrar grödans groningsförhållanden

Förbättrar ogräsens groningsförhållanden

Ogräsharv

Täcker unga ogräsplantor med jord eller river upp dem

Lockar ogräsfrön att groSkadar grödan och försämrar dess konkurrenskraft mot fleråriga ogräs

Radhacka

Täcker ogräsplantor med jord, rycker upp eller skär av dem

Kan skada grödan
Beredning av såbädd och sådd

Falsk såbädd, fördröjd sådd och blindharvning

Sådjup och utsädesmängd

Placering av gödsel

Att ogräsharva ger effekt på fröogräs

Ogräshacka passar ettåriga grödor

Stubbearbeta fleråriga ogräs

"Stubba på stubben"

Effekt av olika redskap

Avslagning av vall ger effekt både på frö- och rotogräs

Känsligaste tidpunkt för avslagning för några rotogräs

Ogräs

Känsligaste tidpunkt för avslagning

hästhov3–5 blad
kvickrot3–4 blad
åkermolke5–7 blad
åkertistelbegynnande knoppstadium

Plöj väl och få bra effekt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben