Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Fröogräs i ekologisk odling

Möjliga åtgärder på kort sikt

Möjliga åtgärder på lång sikt

Vilken typ av fröogräs är det?

Vårgroende fröogräs – sommarannueller

Fröogräs som kan övervintra – vinterannueller

Åtgärder mot enskilda fröogräs

Baldersbrå

Åtgärder mot baldersbrå

Åtgärder mot baldersbrå vid vallfröodling

Flyghavre

Åkersenap

Åtgärder mot åkersenap

Dån

Åtgärder mot dån

Svinmålla

Åtgärder mot svinmålla

Blåklint

Åtgärder mot blåklint


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben