Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.46.R Tid: 20160426-0849

Skördestatistik raps och rybs

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för raps och rybs i både ekologisk och konventionell odling.
Senast publicerad statistik över hektar-, norm- och totalskördar av jordbruksgrödor och produktionen inom trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015. Preliminära uppgifter för riket
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2015
Viltskador i lantbruksgrödor 2014
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014, Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015
Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifter

Vill du veta hur stor areal som odlas?

Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistik
Höstsådda arealer 2015
Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version
Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik