Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Skördestatistik raps och rybs

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för raps och rybs i både ekologisk och konventionell odling.

Vill du veta hur stor areal som odlas?

Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 10 SM 1502 Jordbruksmarkens användning 2015, preliminär statistik 2015-06-11
JO 13 SM 1501 Ekologisk växtodling 2014 2015-06-04
JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014. Slutlig statistik 2015-02-04
JO 18 SM 1401 Höstsådda arealer 2014 2014-11-28
JO 41 SM 1402 Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version 2014-04-01
JO 41 SM 1401 Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik 2014-01-08