Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.0.6.R Tid: 20161006-1055

Skördestatistik raps och rybs

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för raps och rybs i både ekologisk och konventionell odling.
Senast publicerad statistik över hektar-, norm- och totalskördar av jordbruksgrödor och produktionen inom trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015. Preliminära uppgifter för riket
Viltskador i lantbruksgrödor 2014
Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifter

Vill du veta hur stor areal som odlas?

Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistik
Höstsådda arealer 2015
Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version
Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik