Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Skördestatistik raps och rybs

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för raps och rybs i både ekologisk och konventionell odling.

Vill du veta hur stor areal som odlas?

Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 18 SM 1501Höstsådda arealer 20152015-11-30
JO 10 SM 1502Jordbruksmarkens användning 2015, preliminär statistik2015-06-11
JO 13 SM 1501 Ekologisk växtodling 20142015-06-04
JO 10 SM 1501Jordbruksmarkens användning 2014. Slutlig statistik2015-02-04
JO 41 SM 1402Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version2014-04-01
JO 41 SM 1401Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik2014-01-08