Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Skördestatistik raps och rybs

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för raps och rybs i både ekologisk och konventionell odling.
Senast publicerad statistik över hektar-, norm- och totalskördar av jordbruksgrödor och produktionen inom trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 15 SM 1701

Normskördar för skördeområden, län och riket 2017öppnas i nytt fönster

2017-06-15

JO 16 SM 1701

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-04-28

JO 19 SM 1602

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016, Preliminär statistik för län och riketöppnas i nytt fönster

2016-12-14

JO 17 SM 1601

Skörd av potatis 2016. Preliminära uppgifteröppnas i nytt fönster

2016-12-07

JO 19 SM 1601

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminära uppgifter för riketöppnas i nytt fönster

2016-11-15

JO 29 SM 1601

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2016öppnas i nytt fönster

2016-08-19

JO 14 SM 1601

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015, Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervallöppnas i nytt fönster

2016-06-29

JO 16 SM 1502

Viltskador i lantbruksgrödor 2014öppnas i nytt fönster

2015-07-08

Vill du veta hur stor areal som odlas?

Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 10 SM 1702

Jordbruksmarkens användning 2017, preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2017-06-01

JO 13 SM 1701

Ekologisk växtodling 2016öppnas i nytt fönster

2017-05-23

JO 10 SM 1701

Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-03-23

JO 18 SM 1601

Höstsådda arealer 2016öppnas i nytt fönster

2016-11-30

JO 41 SM 1402

Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad versionöppnas i nytt fönster

2014-04-01

JO 41 SM 1401

Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2014-01-08