Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.36.R Tid: 20160127-1119

Skördestatistik raps och rybs

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för raps och rybs i både ekologisk och konventionell odling.

Vill du veta hur stor areal som odlas?

Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistik
Höstsådda arealer 2015
Jordbruksmarkens användning 2015, preliminär statistik
Ekologisk växtodling 2014
Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version
Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik