Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Kemisk ogräsbekämpning i raps och rybs

Trots förebyggande åtgärder och mekanisk bearbetning kan det bli nödvändigt att bekämpa ogräsen kemiskt. Tänk på att välja rätt preparat och dos för att det ska ge bästa effekt.

Att bekämpa ogräs i oljeväxter


I oljeväxter är det sämre möjligheter att bekämpa örtogräs kemiskt jämfört med i till exempel stråsäd. Detta beror på att både oljeväxter och örtogräs är tvåhjärtbladiga och det är svårt att i ett bekämpningsmedel kombinera hög ogräseffekt med en hög selektivitet. Däremot är möjligheterna att bekämpa gräsogräs betydligt bättre i oljeväxter jämfört med i till exempel stråsäd eftersom gräsogräs är enhjärtbladiga.

Vilka preparat är effektiva?


Du kan läsa om vilka preparat och doser som är effektiva mot olika ogräs i vår e-tjänst Ogräsdatabasen till höger. I ogräsdatabasen finns även länkar till Kemikalieinspektionen och till produktinformation från de företag som säljer kemiska växtskyddsmedel.

I e-tjänsten Preparatregistret finns mer information om olika växtskyddsmedel.

Prenumerera gärna på Ogräsbrev. I Ogräsbreven kan du läsa om aktuella ogräsfrågor, bland annat om preparat mot ogräs.

Att tänka på innan bekämpning


Innan du använder växtskyddsmedel är det bra att fundera över efterföljande gröda eller om det kan bli aktuellt med omsådd efter utvintring. En del grödor är känsliga för vissa preparat. I e-tjänsten Ogräsdatabasen kan du kontrollera de preparat du väljer.

Det finns problem med att renkavle har blivit resistent mot många växtskyddsmedel. Läs gärna Resistens till vänster innan du börjar bekämpa ogräset.

Tänk även på att du måste ha rätt behörighet om du sprutar själv. Här finns information om behörighetsutbildning.

Risker och fördelar med kemisk bekämpning


Det finns både risker och fördelar med kemisk bekämpning.
Till riskerna hör att preparaten kan
  • förorena grundvatten
  • finnas kvar i små mängder i livsmedel
  • påverka hälsan för den som hanterar dem
  • påverka naturmiljön och den biologiska mångfalden.

Till fördelarna hör att kemisk bekämpning

  • bidrar till högre skördar
  • ger säkrare skördar
  • ger jämnare kvalitet
  • ger lägre produktionskostnader.