Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.0.6.R Tid: 20161006-1055

Mineralgödsel i potatisodling

Vattenförsörjningen måste vara god


Gödsling till potatis måste paneras noga. Tillgången på växtnäring och balansen mellan de olika växtnäringsämnena påverkar både avkastning och kvalitet. Tänk på att det krävs god vattenförsörjning för att potatisen ska kunna utnyttja den växtnäring du tillför.

Det finns olika gödslingsstrategier för potatis


Det är möjligt att gödsla potatis på olika sätt. En strategi går ut på att tillföra all gödsel vid sättningen, en annan att grundgödsla vid sättningen och att kompletteringsgödsla vid två tillfällen under vegetationsperioden. Om du har god möjlighet att bevattna potatisodlingen ger delning av kvävegivan bäst effekt.

Både när du engångsgödslar och grundgödslar ska du använda ett NPK-gödselmedel med lågt klorinnehåll och så mycket fosfor att fosforbehovet tillgodoses. Om du delar kvävegivan ska du tillföra den andra givan cirka tre veckor efter att potatisplantan kommit upp. Använd ett enkelt kvävegödselmedel eller en NK-produkt om det finns behov av att komplettera med kalium.

Den tredje givan tillför du efter ytterligare tre veckor. Den ska innehålla samma typ av produkter som den andra givan.

Behoven varierar


När du planerar gödslingen är det viktigt att du har lagt fast målet med odlingen samt bedömt hur stor skörd du kan få. Tänk på att behoven av växtnäring varierar mellan olika typer av potatis och olika användningsområden. Lämpliga kvävegivor framgår av tabellen nedan.
Riktgivor för kvävegödsling, kg N/ha, vid olika förväntade skördenivåer, ton per hektar, mineraljord med förfrukt stråsäd. Källa: Odla Potatis – en handbok. Ingemar Nilsson, m fl

Förväntad skörd ton/ha

20

30

40

50

60

Sort eller användning

Det kan behövas bladgödsling


Det kan bli aktuellt att även bladgödsla potatisen med enskilda växtnäringsämen, till exempel magnesium, mangan och bor. Du ska bara bladgödsla om plantorna visar tydliga bristsymtom.