Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Mineralgödsel i potatisodling

Vattenförsörjningen måste vara god

Det finns olika gödslingsstrategier för potatis

Behoven varierar

Riktgivor för kvävegödsling, kg N/ha, vid olika förväntade skördenivåer, ton per hektar, mineraljord med förfrukt stråsäd. Källa: Odla Potatis – en handbok. Ingemar Nilsson, m.fl.

Förväntad skörd ton/ha

20

30

40

50

60

Sort eller användning

Det kan behövas bladgödsling


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben