Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Potatis i växtföljden

När du gör en växtföljd bestämmer du i vilken ordning du odlar grödor på ett fält. Med bra växtföljd kan man undvika många sjukdomar, skadedjur och ogräs och grödan kan utnyttja näringen på bästa sätt. Struktur och mullhalt förbättras också. Rätt förfrukt kan öka skörden.

Odla inte potatis för ofta


För att minska risken för jordburna sjukdomar bör du inte odla potatis på samma skifte för ofta. En växtföljd där potatis återkommer efter tre år kan vara lämpligt. Om du odlar ekologiskt bör odlingsuppehållet vara 5–6 år.

Undvik gräsvallar och fånggrödor som innehåller gräs i växtföljden. Du bör även bekämpa gräsogräs effektivt. Gräs och gräsogräs kan gynna knäpparlarver och frilevande nematoder.

Tänk också på förfrukt och fånggrödor


Förfrukt, den gröda som odlas innan, påverkar skörden på två sätt. Förfrukten lämnar olika mängd kväve för grödan efter. Den kan även påverka skördens storlek på andra sätt, till exempel genom att markens struktur blir bättre.

Alla grödor utom just potatis är möjliga som förfrukt till potatis. Du bör dock undvika att odla potatis efter en vall som är rik på baljväxter. Det beror på att det då är svårt att beräkna kväveleveransen. Det kan bli obalans mellan kväve och kalium på kaliumsvaga jordar vilket försämrar potatisens kvalitet.

En bra förfrukt är stråsäd. Men undvik havre eftersom den påverkar förekomsten av Rhizoctonia solani.

Fånggrödor är grödor som sås in i befintlig gröda eller efter skörd för att ta upp växtnäring och därmed minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. För potatisodling gäller att fånggrödan ska sås efter att du har tagit upp potatisen. Råg är den vanligaste fånggrödan. Hösten innan du ska odla potatis kan en fånggröda av oljerättika eller senap motverka groddbränna.

Tänk på att fånggrödan kan bli ett ogräs i kommande grödor. Om du väljer rajgräs ska du vara medveten om att risken för vetedvärgsjuka ökar eftersom rajgräs är värdväxt för sjukdomen.

Det går att söka miljöersättning om du har fånggröda.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-07-01