Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Jordbearbetning vid potatisodling

Jordbearbetning är att luckra packad jord, bekämpa ogräs, mylla ned skörderester och gödsel samt bereda jorden för sådd. Det finns flera faktorer att tänka på när du väljer hur du ska bearbeta jorden. Jordart, gröda och hur mycket ogräs du har är de viktigaste faktorerna. Till potatis är det viktigt att få porös jord med bibehållen fuktighet.

Potatis trivs bäst på lätt jord


Målet med jordbearbetning är att skapa bästa förutsättningar för din potatisodling. Utgå ifrån att
  • potatis kräver väldränerad, näringsrik och lucker jord
  • jorden helst ska vara fri från kvickrot och andra rotogräs.
Du kan plöja både på hösten och på våren. På kalla jordar är vårplöjning bäst så att jorden snabbt värms upp. Du bör vattna tidigare om du vårplöjer eftersom jorden då snabbare torkar ut.

På våren bör du harva potatisfältet så djurpt att jorden blir lucker och varm. Genom att använda kupfräs får du snabbt upp värmen i marken samt en jämn och lucker jord. Om du djupkultiverar utvecklas potatisens rötter bra och tränger lättare ner till vatten och näringsämnen.  

Jordtemperaturen ska vara åtminstone 7–8 grader när du sätter potatisen. Om jorden är för kall försenas uppkomsten och risken ökar också för groddbränna.

Tänk på att du inte behöver kalka eftersom potatisen går att odla på lite surare jordar. Ett pH-värde på 6–6,5 är normalt.Tack för hjälpen!