Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Potatis kräver jämn markfuktighet

För att potatis ska ge en så god skörd som möjligt krävs jämn markfuktighet under hela växtperioden. Men tänk på att lagom är bäst.
  • Både för lite och för mycket bevattning påverkar grödan negativt.
  • Alltför riklig bevattning ökar risken för att potatisen angrips av sjukdomar.
  • Vatten i lagom mängd är viktigt för att grödan ska vara frisk och för att den ska kunna tillgodogöra sig växtnäringen på ett optimalt sätt.
  • Det behövs väl fungerande dränering så att grödan inte dränks.

Börja vattna tidigt


Potatisen behöver god markfuktighet redan när blasten börjar titta upp ur jorden för att den ska utvecklas optimalt. Om du börjar vattna för sent blir knölbildningen sämre. En allmän rekommendation är att du bör börja vattna 7-14 dagar efter att blasten kommit upp. Om det är väldigt torrt kan du behöva vattna redan före uppkomst.

Det är framför allt när knölarna bildas och växer till som potatisen kräver god markfuktighet. Bevattning under knöltillväxten ger den största merskörden. Om markfuktigheten är hög och jämn utvecklas fler knölar. Potatisen blir dessutom inte så stor. Fler men mindre, dessa två faktorer gör det lättare för dig att sälja din potatis.

Bevattningsbehov under säsongen


Den här tabellen visar hur du bör bevattna under potatissäsongen. Den visar också vilken effekt vattnet har på potatisen.
Bevattning under en potatissäsong

Tillväxtstadium

Bevattning

Vad händer?

Groning Vattna bara vid torka Bevattning kan behövas vid torka för att starta potatisens utveckling
Stolonbildning Vattna om mark- fuktigheten är låg Bevattningen påskyndar utvecklingen av blad och rötter
Knölbildning Se till att mark- fuktigheten är hög Hög markfuktighet ökar antalet knölar och minskar risken för vanlig skorv
Knöltillväxt Se till att mark- fuktigheten är hög Hög markfuktighet påverkar kvalité, storlek med mera
Mognad Vattna inte För blöt mark ökar risken för låg torrsubstanshalt och sämre kokkvalité

Vattna mindre på slutet


I slutet av säsongen bör du vara försiktig med bevattning så att inte torrsubstanshalten blir för låg. Låg torrsubstanshalt medför att potatisen blötkokar.

Hur mycket vatten behövs?

Hjälpmedel för bevattningsstyrning