Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Åkerbönor i växtföljden

När du gör en växtföljd bestämmer du i vilken ordning du odlar grödor på ett fält. Med bra växtföljd kan man undvika många sjukdomar, skadedjur och ogräs och grödan kan utnyttja näringen på bästa sätt. Struktur och mullhalt förbättras också. Rätt förfrukt kan öka skörden.

Rätt växtföljd minskar risken för skadegörare i åkerbönor


Det är inte samma växtföljdssjukdomar som angriper åkerbönor och stråsäd. Åkerbönor är därför en bra omväxlingsgröda i spannmålsodlingen.
 
Du bör inte odla åkerbönor på samma fält oftare än var sjätte till sjunde år. Då undviker du att skörden minskar. Flera svampsjukdomar som angriper åkerbönor, som chokladfläcksjuka, bönbladmögel och bönfläcksjuka, överlever på skörderester i jorden. Genom att inte odla åkerbönor för ofta förebygger du angrepp.
 
I ekologisk odling är växtföljden grunden för att odlingen ska lyckas. Läs mer om växtföljder i ekologisk odling.

Tänk på fånggrödor och förfrukter


Förfrukt, den gröda som odlas innan, påverkar skörden på flera sätt. Förfrukten lämnar olika mängd kväve för grödan efter. Den kan även påverka skördens storlek på andra sätt, till exempel genom att markens struktur blir bättre. Förfrukten kan också vara bärare av sjukdomar och skadegörare som överförs och påverkar skörden.
 
Höststråsäd är en bra förfrukt till åkerbönor. Skörden blir högre när åkerbönor odlas efter höststråsäd jämfört med när de odlas efter vårstråsäd. Det visar erfarenheter från västra Sverige.
 
Åkerbönor fixerar luftkväve, som den delvis lämnar till efterföljande gröda. Därför har den ett värde som förfrukt till stråsäd. När du planerar gödslingen bör du ta hänsyn till denna kväveverkan efter åkerbönor som är 25 kilo kväve per hektar.
 
Fånggrödor är bra för att undvika att näringsämnen läcker till sjöar och hav. Med fånggröda menas en gröda som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas i syfte att minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. Tänk på att fånggrödan kan bli ett ogräs i kommande grödor. Om du väljer rajgräs ska du också vara medveten om att risken för vetedvärgsjuka ökar eftersom rajgräs är värdväxt för sjukdomen.

Det går att söka miljöersättning om du har fånggröda.
 
Du kan odla fånggrödor efter åkerbönor. I södra Götaland väljer de flesta lantbrukare att så höstsäd efter åkerbönor för att utnyttja det goda förfruktsvärdet. Längre norrut, i norra Götaland och i Svealand är det vanligt att odla vårstråsäd efter åkerbönor och då bör du så in en fånggröda.

Mer information

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-04-19