Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.0.6.R Tid: 20161006-1055

Val av sort av åkerbönor

Utsädet ska vara friskt. Ett bra sätt att förebygga problem med utsädesburna sjukdomar är att köpa certifierat utsäde. Viktiga egenskaper vid sortval är till exempel skördenivå och resistens mot svampsjukdomar.

Välj lämplig sort


Du hittar resultat från försök med olika sorter i SLU:s Sortvalstabellerlänk till annan webbplats. Där kan du se vilka odlingsegenskaper och vilka kvaliteter olika sorter har när de odlas i olika delar av Sverige. Det finns också uppgifter om sorter som passar att odla ekologiskt.
För åkerbönor är sortförsöken från ekologisk odling. Du kan se hur tidiga sorterna är och hur stor skörd du kan förvänta dig. Du kan också få uppgifter om stjälklängd, stjälkstyrka, höjd vid skörden, tusenkornvikt, proteinhalt och hur sorterna konkurrerar med ogräset.

Tidig mognad, hög proteinhalt och hög kärnavkastning är viktiga sortegenskaper hos åkerbönor. En del sorter har mycket stora frön, tusenkornvikten kan vara över 500 gram. Det är en nackdel när du tar utsäde från egen skörd eftersom fröna fastnar i såmaskinen.

Om du odlar åkerbönor som foder till grisar ska du välja vitblommiga sorter eftersom grisar inte tål de tanniner som finns i brokblommiga sorter. De brokblommiga sorterna är dock tidigare och ger högre avkastning. De kan ges till mjölkkor och andra nötdjur.

Kontakta gärna en rådgivare för att få veta vilka sorter som har givit bäst resultat i ditt odlingsområde.

Vilka sorter rekommenderas för ekologisk odling?


Tänk på att de tidigaste sorterna konkurrerar sämre med ogräset. Detta gäller särskilt under torra år eftersom de är mer känsliga för torka än senare sorter.

Det finns vanligen ekologiskt utsäde av åkerbönor. Om det ekologiska utsädet tar slut kan Jordbruksverket tillåta alla odlare att använda konventionellt obetat utsäde. På vår sida om utsäde i ekologisk produktion kan du läsa mer om tillgången på ekologiskt utsäde. Där finns också en sammanställning av de undantag där du får använda konventionellt obetat utsäde.