Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Ekologiskt vattenbruk

Det finns regler för ekologiskt vattenbruk som är gemensamma inom EU. Reglerna omfattar ekologisk odling av alger och odling av vattenbruksdjur som fisk, kräftdjur, blötdjur och tagghudingar samt vattenlevande organismer som kan odlas för foderändamål.

EU har också slagit fast en strategi för ett hållbart vattenbruk med minsta möjliga miljöpåverkan. Ambitionen är att främja en bra utveckling på landsbygden och i kustområdena och erbjuda konsumenterna bra valmöjligheter.

Djuren ska kunna bete sig normalt


I reglerna för hur vattenbruksdjur ska hållas anges djurskyddsvillkor som till exempel hur många djur det får finnas på en viss yta eller i en viss vattenvolym. Vattenbruksdjuren ska ha tillräckligt med utrymme för att de ska må bra och kunna bete sig på ett sätt som är naturligt för arten.

Vattnet ska vara av god kvalitet med tillräckligt mycket syre. Temperatur- och ljusförhållanden måste vara naturliga för djuren. För sötvattensfisk ska bottentypen vara så nära naturliga förhållanden som möjligt.

Avel och hälsa


Det inte är tillåtet att framkalla lek genom att använda hormoner. Den som föder upp vattenbruksdjur ska arbeta förebyggande för att djuren inte ska bli sjuka. I ekologiska vattenbruk med djur ska det finnas en djurhälsoplan och kontrakt med djurhälsorådgivare som regelbundet besöker anläggningen.

Om det trots förebyggande insatser blir hälsoproblem i vattenbruket ska i första hand alternativ till traditionell behandling med läkemedel användas.

Regler för foder


I ett ekologiskt vattenbruk ställs särskilda krav på hur djuren utfordras. Fisk som föds upp i dammar eller i insjöar ska till exempel utfordras med foder som finns naturligt i dessa vatten. Om det inte finns tillräckligt med naturligt foder är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung.

Köttätande vattenbruksdjur ska i första hand utfodras med ekologiska foderprodukter från vattenbruk och i andra hand med fiskmjöl och fiskolja av slaktspill från ekologiskt vattenbruk.

Stöd till ekologiskt vattenbruk


Du kan söka stöd ur Europeiska fiskerifonden om du går över till ekologiskt vattenbruk. Här finns information om stöd till ekologiskt vattenbruk.

Så jobbar vi med att främja fiske

Bestämmelser
EU-förordning om ekologiskt vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-01-29