Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Vattenbruk – en växande näringsgren på landsbygden

Vattenbruk, eller akvakultur, är odling av alla slags djur och växter i vatten. I Sverige odlar vi främst fisk, kräftor och musslor. Vattenbruk är en växande näringsgren på den svenska landsbygden. Här finns information för dig som funderar på att börja med vattenbruk. Du kan bland annat se hur du söker tillstånd.

Fisk och andra vattenbruksdjur odlas för konsumtion och för utsättning. Det finns omkring 100 matfiskodlingar i Sverige och lika många sättfiskodlingar. Omkring 50 företag odlar matkräftor och ett 30-tal odlar sättkräftor, musslor eller ostron.

En fiskodling kan vara allt från en liten jorddamm till en stor anläggning med tusentals fiskar. Odlingen kan vara intensiv eller extensiv. Odlar du intensivt utfodrar du fisken med torrfoder för att den snabbt ska växa till. I extensiv odling lever fisken av den föda som naturligt finns i vattnet. Den typen av odling kräver en mindre arbetsinsats av odlaren.

Odling av matfisk och andra vattenbruksdjur som vi äter


I Sverige är den viktigaste odlade fiskarten regnbåge. Dessutom odlas röding, ål, lax och öring samt sötvattenskräftor och blåmusslor. De flesta matfiskodlingarna finns i sötvatten. Men det är också möjligt att bedriva vattenbruk i skärgårds- och kustområden.

Matfisken odlas främst i kassar. En kassodling är en flytande ram med en nätkasse. Anläggningen är fäst vid botten eller stranden. Den vanligaste odlingsmetoden för musslor är repodling. Den innebär att musslorna sitter på vävda nylonband eller rep. Banden eller repen är fästa med jämna mellanrum på långlinor som hålls flytande med hjälp av bojar.

Odling av sättfisk


Odling av sättfisk innebär att du odlar fisk som ska sättas ut i naturvatten. Fisk sätts ut i sjöar och vattendrag för att
  • bevara och stödja hotade arter
  • återföra arter som försvunnit från området
  • kompensera bortfallet av naturproducerad laxfisk på grund av kraftverksbyggen
  • förbättra fisket.
Sättfisk odlas i huvudsak i dammar och bassänger. Både naturdammar och gjutna betongdammar används. I gjutna dammar kan fisk även odlas inomhus. Regnbåge och öring är de vanligaste arterna som odlas för utsättning.

Här kan du läsa en intervju med Urban och Irene, fiskodlare sedan 30 år tillbaka.

Du måste ha tillstånd


Tillstånd för miljöfarlig verksamhet


Vattenbruk regleras i miljöbalkens förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du måste därför göra en miljökonsekvensbeskrivning av den planerade verksamheten. Av den ska det framgå vilka effekter verksamheten har på människor, djur, mark, vatten med mera. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad som ska vara med i en miljökonsekvensbeskrivning.

Hit skickar du miljökonsekvensbeskrivningen:

  • Om du räknar med att använda mer än 40 ton foder per år i din odling ska du skicka din miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om tillstånd får miljöfarlig verksamhet till länsstyrelsen.
  • Om du räknar med att använda mellan 1,5 ton och 40 ton foder per år i din odling ska du skicka miljökonsekvensbeskrivningen som en anmälan till miljönämnden eller motsvarande i kommunen.
Ta kontakt med länsstyrelsen eller kommunen om du undrar över hur du ska klassa din planerade anläggning eller andra frågor som rör tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd för odling


Du måste också ha tillstånd för verksamheten, det vill säga tillstånd för att få odla fisk eller vattenbruksdjur. Det tillståndet regleras i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen. Du söker det hos länsstyrelsen.

Av tillståndet ska det bland annat framgå var din fiskodling finns, vilka fiskarter du får odla, om det du odlar ska gå till konsumtion eller utsättning, vilken metod du använder och eventuella villkor för utsättning och hälsokontroll. Varje år innan odlingssäsongen börjar måste du skicka in uppgifter om verksamheten till länsstyrelsen.

Mer information om regler för odling av fiskar och andra vattenbruksdjur


Under huvudrubriken Djur på den här webbplatsen finns mer information om vilka regler som gäller för odling av fisk och andra vattenbruksdjur. Reglerna är framför allt till för att förhindra att djuren blir sjuka och att smitta sprids. Du måste kontrollera hälsan i din anläggning regelbundet och anmäla om du misstänker att djuren drabbats av sjukdomar.

Mer information finns även hos Fiskhälsan FH AB, Vattenbrukarnas Riksförbund och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Har du frågor om uppfödling, odling och regler kan du också kontakta länsstyrelsen.

Stöd till vattenbruk


Den som driver vattenbruk kan söka stöd ur Europeiska fiskerifonden. Det finns stöd för bland annat investeringar och miljövårdande åtgärder. Du kan till exempel få stöd för gårdsförsäljning av produkter från vattenbruket. Mer information om stöd till vattenbruk finns på våra sidor under rubriken Stöd.

Strategi för svenskt vattenbruk 2012-2020

Förenkling- och förbättringsförslag för svensk vattenbruksnäring

Webbplats för vattenbruksföretag

Så jobbar vi med att främja fiske

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-08-15