Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Vård och omsorg ger möjlighet till tillväxt och utveckling

Det här är Grön omsorg


I dag definieras Grön omsorg som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd. Då menas i första hand de människor som på olika sätt berörs av socialtjänstlagen. Landets kommuner, landsting och kriminalvården är vanligtvis köpare av Grön omsorg.

Det finns lika många sätt att bedriva omsorgsverksamhet som det finns gårdar. Varje gård är unik med sin gårdsmiljö, produktion, djur, aktiviteter, ambition och drivkraft hos landsbygdsföretagaren. En del tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbetstempo eller kvalitet.

Det finns också gårdar där omsorgstagarna har kapacitet att gå över till vanligt arbete men där färdigheterna behöver tränas. En gemensam förutsättning är dock att Grön omsorg drivs på ett jord- eller skogsbruk där landsbygdsföretagaren kombinerar omsorgen i form av anpassade sysslor på gården utifrån varje omsorgstagares individuella behov.

Meningsfull sysselsättning med Grön omsorg. Foto: Mikael Nyander

Foto: Mikael Nyander

Goda resultat med Grön omsorg


Erfarenhet och utvärderingar från Sverige och Norge visar att den tydliga dag- och säsongsrytmen, utrymmet på gården och den fysiska aktiviteten med gårdens sysslor ger omsorgstagaren en känsla av meningsfullhet. Djurskötsel är en viktig kontakt där man känner sig behövd och får ta ansvar. Samarbetet på gården ger social träning. Att vistas på landsbygden bland djur och natur ger lugn och trygghet samt att förmågan till inlärning ökar liksom känslan av att vara till nytta.

Omsorgsverksamhet med många möjligheter


På gården kombinerar man anpassade aktiviteter med omsorgsverksamhet. Möjligheterna med Grön omsorg är många, för både landsbygdsföretagare och slutkund. Vissa hyr ut en del av sin gård med till exempel lokaler, djur och växthus, där kommunen driver sin egen omsorgsverksamhet med egen personal. Andra driver Grön omsorg på entreprenad på gården och har då också omsorgsansvar med egen personal. Privata vårdbolag är en växande kundgrupp där samarbete med gårdarna erbjuder nya möjligheter.

Bakgrund


Antalet vård- och omsorgsföretag har ökat sedan 1990-talets början. 2009 trädde lagen om valfrihetssystem, LOV, i kraft. Genom LOV ville dåvarande regering göra processen lättare för dem som ville starta privata företag inom området. Man vill stimulera privata entreprenörer av två skäl; dels för att omsorgstagarna ska ha fler utförare att välja på, dels för att fler ska kunna starta företag inom omsorgssektorn. Det här är en sektor som kan bidra med tillväxt och utveckling inte bara i storstäderna utan även på landsbygden.

Projektet Grön Arena


Hushållningssällskapen har beviljats medel från Jordbruksverket för att driva ett nationellt projekt under 2013 och 2014. Grön Arena är en mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området Grön omsorg, skola och rekreation. Projektet vänder sig både till gårdar som vill sälja tjänster och till kommuner som är den främsta uppdragsgivaren och köparen. Du hittar mer information på Hushållningssällskapets webbplatslänk till annan webbplats.  

Du kan söka stöd i landsbygdsprogrammet


Ett mål inom landsbygdsprogrammet är att öka antalet företag som erbjuder tjänster eller produkter landsbygden. Det finns därför möjlighet för dig att söka företagsstöd eller projektstöd:

Vill du veta mer?

  • Tillväxtverket stödjer entreprenörskap inom vård och omsorg. Information finns på Tillväxtverkets webbplats. Där finns även tips och råd om upphandling och konkurrensutsättning. Tillväxtverket har även ett utbildningsmaterial: Entreprenörskola, offentlig service i privat företagande.
  • Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för företag som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Organisationen erbjuder experthjälp i olika frågor.
  • LRF har grön omsorg som ett av sina prioriterade områden. Information finns på webbplatsen.
  • Även Almi Företagspartner, NyföretagarCentrum och Coompagnion kan vara bra kontakter och ett bollplank när du vill prata om att utveckla ditt företag inom nya områden.

Mötesplats för företagare


På Facebook finns en mötesplats för dig som vill utbyta erfarenheter inom grön omsorg. Du hittar facebookgruppen Grön omsorg härlänk till annan webbplats.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-03-22