Utskrift från Jordbruksverket
22 december 2014
Du är här:

Programmet för fiskerinäringen

Pengar från EU stödjer insatserna

Fyra områden var prioriterade i programmet

Prioritering 1: Anpassning av fiskeflottan

Prioritering 2: Hållbar utveckling av vattenbruk, insjöfiske, beredning och saluföring av produkter från fiske och vattenbruk

Prioritering 3: Åtgärder av gemensamt intresse

Prioritering 4: Hållbar utveckling i fiskeområden

Strategins mål

Så jobbar vi med att främja fiske

Vi har bidragit i arbetet med strategin

Senast uppdaterad: 2014-08-18