Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.3 Tid: 20170329-1002

Karin Carlsson

Jordbruksverket har bett ett antal personer att skriva om ämnen som rör möjligheter på landsbygden. Personerna arbetar ofta med eller har ett starkt intresse för landsbygdsfrågor.
Karin Carlsson

Foto: Anders Sipinen

Länge leve landsbygden!


Jag tänker inte alls börja den här krönikan med att skriva om landsbygdens utmaningar, om långa pendlingsavstånd, butiker som lägger ner, service som försämras eller avfolkningstrender. Nej! Även om detta är en krass och bister verklighet på många småorter runt om i Sverige vill jag i stället berätta om några fantastiska exempel på framgångar som jag mött under min tid som projektledare för A Live Landsbygd.

Detta Leaderprojekt verkade på tre småländska landsbygdsorter - Grimslöv, Rottne och Tolg. Vi ville inspirera byborna, gödsla deras idéer, få dem att växa och sedan fortplanta idéerna på andra orter. Vi har under projektets 1,5 år agerat som provokatörer, inspiratörer, katalysatorer, idégenererare, kontaktförmedlare och rådgivare. "Ja men hur då?" undrar ni säkert. Som svar på frågan tänkte jag plocka fram några tips ur A Live Landsbygds verktygslåda!
 
Det är svårt att hitta alkoholfria kvällsaktiviteter för unga på landsbygden. Så varför inte ställa till med en riktig brakfest och samtidigt göra både klimatet och unga glada?
Vi anordnade en fest för unga i Grimslöv, tillsammans med byns skolungdomar. Festen hölls i Föreningslokalen och tillställningen var alkoholfri och klimatsmart. Genom sponsring erbjöds ungdomarna ekologiska smoothies och lokala band ställde upp och spelade gratis. Överskott från festen skänktes till föreningslokalens kulturverksamhet. Festen blev mycket populär och efteråt startade ungdomarna upp ett kulturkafé i Föreningslokalen!

Tror du att det finns en massa kreativa idéer som människor på din ort bär på — utan att de förverkligas? Då är det dags att starta ett inspirationskafé!
Tillsammans är det lättare att komma på bra idéer och få dem att förverkligas — och när är man som mest kreativ - om inte över en kopp kaffe? Vi bjöd biblioteksbesökare i Rottne på kaffe och kaka för att under en fikastund prata om hur byn kan bli än mer trevlig att bo i. Vi träffade flera pratglada besökare som berättade om sina drömmar och visioner om framtiden. Dessa samtal sammanställde vi i en rapport som överlämnades till den lokala samhällsföreningen.
 
Gör landsbygden internationell och hitta samarbetspartners i andra länder!
Vi har under projektperioden tagit emot europeiska volontärer som har berikat projektet med sina olika erfarenheter. Projektet har därmed blivit flerspråkigt - därav namnet A Live Landsbygd. Vill man åka som volontär eller ta emot volontärer vänder man sig till Europeisk volontärtjänst, EVS - ett EU-program som ger ungdomar mellan 18 och 30 år möjlighet att jobba utomlands som volontärer. Det kostar inget, som volontär får man alla omkostnader betalda.
 
Ja det här var några enkla tips på hur du kan fortsätta berika din landsbygd! Jag har träffat människor som har sagt att begreppet "landsbygdsutveckling" låter lite gubbigt, torrt och tekniskt, men jag tycker nog att A Live Landsbygd har visat att det faktiskt finns ungdomliga, kreativa och roliga exempel på hur landsbygdsutveckling kan se ut!

Karin Carlsson

Här kan du läsa mer om Nätverket SIP.länk till annan webbplats