Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Sök pengar till projekt inom klimat och förnybar energi

Du kan söka pengar för projekt inom klimat och förnybar energi! Landsbygdsprogrammet har förstärkts med en speciell pott med pengar och Sveriges regering skjuter till mer. Pengarna är avsedda att stödja projekt som kan bidra till att:
  • öka produktion och användning av förnybar energi
  • minska klimatpåverkan från jordbruket
  • underlätta jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat
Projekt inom förnybar energi kan till exempel handla om lösningar för minskade kostnader i produktionen av bioenergi. Det kan också röra sig om utveckling eller demonstration inom produktion, förädling och distribution av förnybar energi.

Projekt inom klimat kan till exempel handla om effektivare energianvändning, utveckling av energisnålare utrustning eller utveckling av produktionsmetoder så att utsläppen av växthusgaser minskar. Det kan också handla om att anpassa en verksamhet till ett förändrat klimat.

Vem kan söka och finns det villkor? 


Organisationer och sammanslutningar av företag som bedriver projekt på nationell nivå kan söka.
 
För att få stöd ska resultatet av projektverksamheten komma många till del och kunna användas i alla delar av Sverige. Resultatet ska inte enbart gynna enskilda företag. För projekt på regional nivå finns pengar att söka hos din länsstyrelse.
 
Om du planerar att investera i ditt eget företag har du möjlighet att få företagsstöd. Du ska då ta kontakt med din länsstyrelse.  

När och hur ska du söka? 


Efter sommaren 2010 blir nästa beslutsomgång. Mer om projektstöd, projektplan och om hur du ansöker hittar du på våra sidor om projektstöd
 

Dessa projekt kommer vi att prioritera 


Jordbruksverket kommer att prioritera projekt inom följande områden:
  • Klimatnytta - projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser
  • Energieffektivisering - projektet bidrar till en optimerad användning av energi
  • Förnybar energi - projektet stimulerar ökad produktion eller användning av förnybar energi
  • Anpassning - projektet förbereder jordbruket för ett förändrat klimat
  • Mervärden — förnybar energi eller klimatprojekt som leder till positiva synergieffekter inom andra miljö- eller samhällsmål
  • Kunskap - projektet bidrar till ökad kunskap och kunskapsspridning inom minskad klimatpåverkan eller förnybar energi
  • Utveckling — projektet främjar teknik-, metod- eller systemutveckling
 

Har du frågor?


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att mejla Hans Karlsson eller Lena Niemi Hjulfors, landsbygdsavdelningen. Du kan också nå dem på telefon 036-15 50 00 (växel).
 
 

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2012-01-20