Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Kan vem som helst söka tillstånd för markavvattning?

Nej, men fastighetsägare, väghållare och ägare av järnväg som är beroende av markavvattningen har alltid rätt att söka tillstånd. För arrendatorer gäller att vattnet inom fastigheten anses ingå i arrendeavtalet om parterna inte har avtalat om något annat. Om diken eller annat sträcker sig utanför fastighetsgränsen kan arrendatorn även få rätt att utföra åtgärder på grannens mark, men arrendatorn får i så fall själv stå för hela kostnaden. En arrendator kan nämligen inte tvinga andra att delta i ett markavvattningsföretag.