Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-11

Videkissar ger bättre bihälsa

Både honungsbin och vilda bin har behov av näring hela växtsäsongen för att må bra och för att kunna göra ett bra jobb med att pollinera grödorna. Ett honungsbisamhälle samlar 120–200 kilo nektar per år och cirka 26 kilo pollen.
Nektar ger bina energi medan pollen är byggstenar till nya bin. Nektar processas av bina och blir till honung. På grund av det stora behovet av nektar och pollen är det viktigt att det finns bra tillgång på lämpliga blommande växter hela växtsäsongen. Om ett bisamhälle svälter kan det få dramatiska konsekvenser då bina äter upp sina egna larver. Vilda bin är ännu mer utsatta eftersom de i motsats till honungsbin inte lagrar stora mängder pollen och nektar.

Hjälp bina så hjälper de dig!


Frukt- och bärodlare samt lantbrukare med blommande grödor som raps eller åkerbönor kan vinna mycket på att gynna bin och humlor. Det finns attraktiva honungs- och pollenväxter att så, plantera, spara eller gynna för att få flera pollinerande insekter på gården.

– Just nu blommar till exempel sälgen på de flesta håll i landet, säger Thorsten Rahbek Pedersen som är projektledare för Mångfald på slätten. Speciellt hanplantornas gula videkissar är livsviktiga för nyvaknade bin. Titta upp i sälgen en solig dag så kan du se hur populär sälgen är bland våra pollinatörer.

Vi måste förbättra bihälsan


– Bra tillgång till lämpliga blommande växter är en viktig pusselbit för att undvika stora vinterförluster av honungsbin, säger Jackis Lannek på avdelningen för djurskydd och hälsa. Men det behövs ett helhetsgrepp för att få en bra hälsa hos bin och för att utveckla biodlingen i Sverige.

Fler bisamhällen ger mer pengar


Jordbruksverket har börjat lägga ramarna för det kommande nationella honungsprogrammet. Hur mycket pengar Sverige kan få till programmet är direkt kopplat till antal bisamhällen.

– Biodlare som inte anmäler var de har sina bisamhällen bryter dels mot bisjukdomslagstiftningen och motverkar också Sveriges möjligheter att få mer pengar till biodling och honungsproduktion, säger Jackis Lannek.

Mer information


Bra honungs- och pollenväxterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du kan så, plantera spara eller gynna  
Nationella honungsprogrammet
Anmälningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för innehav av bisamhälle
Mångfald på slätten

Kontaktpersoner


Thorsten Rahbek Pedersen, projektledare för Mångfald på slätten,
tfn 0706–94 37 79
Jackis Lannek, avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 0705–44 36 44