Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-03-21

10,6 miljoner till miljöprojekt

Jordbruksverket har beslutat att betala ut 10,6 miljoner kronor till 30 miljöprojekt 2012. Forskare, organisationer och institutioner har haft möjlighet att söka pengar för projekt inom miljömålen giftfri miljö, ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap, ekologisk produktion och förbättrad djurhälsa. En prioritering i år har varit gränsöverskridande projekt som bidrar till fler än ett miljömål.
Flera av projekten handlar om hur man ska gödsla så att näringsämnen tas om hand på ett effektivt sätt. Det gäller även inom den ekologiska odlingen. På så vis bidrar projekten till att minska övergödning av vattendrag och hav samtidigt som de kan stärka möjligheten till ett effektivt jordbruk.

Ett projekt som fått pengar handlar om skyddszoner. Skyddszon är den remsa vid kanten av ett åkerfält som inte brukas, utan som är permanent bevuxen. Avsikten med skyddszoner är att förhindra läckage av näringsämnen och gifter till vattendrag. Det aktuella projektet ska utforska om skyddszoner förutom detta även kan anpassas så att de gynnar blommor och insekter och därmed ökar den biologiska mångfalden.

 


Resultaten är tillgängliga för alla


Resultaten från samtliga projekt ska redovisas för Jordbruksverket och publiceras i databasen för försöks- och utvecklingsprojekt. De som arbetat i projektet ska också kunna medverka vid möten och seminarier och berätta om sina resultat.

Mer information


Beslutet om FoU-medel 2012PDF
Projekten som fått stödPDF

Kontaktpersoner för journalister


Johan Wallander, analysenheten, tfn 036–15 57 19
Martin Sjödahl, enhetschef för analysenheten, tfn 036–15 58 76