Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Smitta i förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan öka riskerna för utbrott av smittsamma sjukdomar. Enligt klimatscenarier från SMHI kommer medeltemperaturen i Sverige att fortsätta höjas och vi kan förvänta oss mer ojämnt fördelad nederbörd och fler extrema vädersituationer.

Sambanden är komplexa


De nya förutsättningarna ger förändringar i ekosystem och djurpopulationer vilket får betydelse för sjukdomars förekomst och spridning. Bland annat kan både vektorer som sprider smitta, till exempel mygg och knott, och olika virus gynnas av ett varmare klimat. Sambanden är dock komplexa och riskgraden och vilka sjukdomar som påverkas av klimatförändringen bedöms olika och varierar mellan länder.

Jordbruksverket bevakar utvecklingen


Bevakning av utvecklingen ingår som en del i Jordbruksverkets kontinuerliga smittskyddsarbete. Jordbruksverket samverkar också med Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att bättre förstå hur ett förändrat klimat påverkar smittsamma sjukdomar och hur vi kan förhindra och minska risken för utbrott av klimatkänsliga sjukdomar.

Klimatkänsliga sjukdomar


Sjukdomar som kan antas påverkas av klimatförändringen är till exempel de som sprids via mygg och knott. Insekterna är beroende av ett visst klimat för att överleva och kunna övervintra och de är aktiva under den varmare delen av året.

Blåtunga


Djursjukdomen Blåtunga är ett exempel. Blåtungeviruset sprids via svidknott och spred sig allt längre norrut i Europa under loppet av några år och 2008 fick sjukdomen fäste i Sverige. Genom en omfattande vaccinering av nötkreatur och får kunde Sverige friförklaras från sjukdomen i december 2010.

Schmallenbergvirus


Ett liknande förlopp har setts hos Schmallenbergviruset som också sprids med svidknott. Viruset påvisades första gången i Tyskland 2011 och undersökningar har visat att det spreds snabbt i djurpopulationerna, bland annat hos nöt och får i ett flertal länder. Viruset är nu spritt över stora delar av Sverige.

West Nile Fever


Ytterligare en aktuell sjukdom som är vektorburen är West Nile Fever. Det har setts en ökning av fall i södra Europa under senare år med symptom hos människa och häst. Några av de myggarter som skulle kunna sprida sjukdomen finns i Sverige men hittills har inga inhemska fall påvisats.

Mjältbrand


Andra sjukdomar som skulle kunna kallas klimatkänsliga är de som kan öka på grund av till exempel översvämningar. År 2008 och 2011 skedde utbrott av mjältbrand hos djur i Sverige. Fallen visade att en ökad förekomst av extremväder kan bidra till att djur exponeras för sporer i mark och vatten.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-01-28