Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.3 Tid: 20170329-1002

Jordbruket och övergödningen

Utsläpp av näring

Diagram över olika källor till mänsklig orsakad belastning till Egentliga Östersjön.

Olika källor till mänsklig orsakad belastning till Egentliga Östersjön. KARV = kommunala avloppsreningsverk. Siffror kommer från SMED Rapport 154.

Jordbruk ger näringsutlakning

Vad vi väljer att äta spelar roll

Klimat och produktionsinriktning påverkar

Illustration av brutet kretslopp.

Kretsloppet bryts då maten konsumeras långt från jordbruken och avloppsslammet inte gödslar grödorna. Ökade avstånd mellan växt- och djurgårdar ger också avbrott, då djurgödseln finns långt från åkrarna.

All mark läcker

En del försvinner på vägen

Odlingsmetoderna förändras

Läckaget från jordbruket minskar

Flera länders utsläpp göder

Östersjöplanen ger minskad belastning