Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Växtnäring i ekologisk odling

På ett ekologiskt lantbruk är en av grundpelarna att hushålla med växtnäringen och föra tillbaka så mycket av näringen till marken som möjligt. För att skördarna ska bli bra måste det finnas en balans mellan tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen. Både i ekologisk och i konventionell odling ligger svårigheten i att hitta tillräckligt effektiva sätt att föra tillbaka näring till marken i samma utsträckning som den förs bort.

Vilka gödselmedel kan användas?

Växtföljden är mycket viktig på en ekologisk gård

Växtnäringsbalans för att minska växtnäringsförluster

Bekämpning av rotogräs och risk för växtnäringsförluster

Fosfor, kalium och andra näringsämnen

Växtnäringsförsörjningen på ekologiska lantbruk kan förbättras

Ny teknik och nya grödor


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben