Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Utsäde i ekologisk produktion

Du som odlar ekologiskt ska använda ekologiskt utsäde, plantor och annat förökningsmaterial. Du får även använda utsäde som odlats på mark som håller på att ställas om till ekologisk odling.
Utsädet ska dels följa de vanliga utsädesreglerna, och dels vara kontrollerat av något av kontrollorganen. Om du köper utsäde ska du titta efter två märkningar, en om att det är certifierat och en om att det är ekologiskt.
Du får använda ekologiskt utsäde som du odlat själv, men du får inte sälja sådant utsäde om det inte är certifierat enligt de vanliga utsädesreglerna.

Om du odlar utsäde behöver du inte använda ekologiskt utsäde, men utsädet får inte vara kemiskt behandlat.

Hur får jag tag på ekologiskt utsäde?


För att ta reda på vilket ekologiskt utsäde som finns kan du titta i Jordbruksverkets databas till höger. Där hittar du allt ekologiskt utsäde som utsädesföretagen har anmält till oss att de har till försäljning. Du ser också vem som säljer utsädet och vilket kontrollorgan som kontrollerat det.

Du kan ibland få tag på utsäde från andra leverantörer än de som står i databasen. Det beror på att en del företag väljer att inte anmäla sina produkter till oss. Databasen innehåller dessutom bara de företag som levererar till yrkesmässiga odlare.

Om det ekologiska utsädet inte räcker


Om det inte finns tillräckligt med ekologiskt utsäde i Sverige kan Jordbruksverket tillåta alla odlare att använda annat utsäde eller förökningsmaterial under den aktuella växtsäsongen. Det kan gälla en viss gröda eller begränsas till vissa sorter av en gröda.

När vi beslutat om att tillåta annat utsäde än ekologiskt så informerar vi om det i nyhetsbrevet Ekobrev. Detaljerade uppgifter hittar du i databasen till höger.

Även i de fall då du får använda annat utsäde än ekologiskt så får det inte vara behandlat med kemiska medel. Behandling med biologiska medel eller värmebehandling är dock tillåtet.

Individuell dispens från kravet på ekologiskt utsäde


Om du behöver använda konventionellt utsäde och vi inte beslutat om något allmänt undantag kan du ansöka om individuell dispens hos oss. Giltiga skäl kan exempelvis vara att du vill testodla en ny sort, eller bevara en gammal sort som håller på att försvinna.

Om du vill ansöka om individuell dispens ska du skriva ut och fylla i blanketten Ekologiskt utsäde — ansökan om dispens och skicka in den till Jordbruksverket. Om din ansökan avser testodling ska du istället använda blanketten Ansökan om dispens för testodling. Du hittar båda blanketterna till höger.

Testodling av sorter


Testodling kan vara aktuell om du till exempel vill prova en sort med speciella egenskaper. Du får bara använda en begränsad del av din areal till testodling.

Om du vill testodla potatis får du använda högst 500 kg utsäde eller högst 10 procent av den areal som du brukar odla potatis på.

Om du vill testodla spannmål, vall och trädgårdsväxter får du använda högst 10 procent av den areal som du brukar odla respektive gröda på.

Kontakt