Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-02

Hearing om nya ekomål 16 april

Den 16 april diskuteras utredningen om de nya ekomålen på en hearing i Stockholm. På hearingen presenteras Jordbruksverkets utredning och berörda får en möjlighet att kommentera och diskutera resultaten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 30 maj 2012.
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda behov och utformning av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020. Jordbruksverket ska utreda samt föreslå åtgärder som behövs för ekologisk produktion. I tillämpliga delar ska uppdraget utföras efter samråd med berörda myndigheter och organisationer.

Avgränsningar och tillvägagångssätt för utredningen


Utredningen omfattar mål inom landsbygdsprogrammet. Därmed avgränsas uppdraget till olika former av produktionsmål. Något konsumtionsmål utreds inte.

Behov och utformning av nya mål för ekologisk produktion kommer att sättas i relation till relevanta nationella och internationella mål som Sverige har antagit. Ekologisk produktions bidrag till att nå dessa mål kommer att utvärderas utifrån vilka effekter den ekologiska produktionen har på områdena miljö och klimat, landsbygdsutveckling och djurvälfärd.

Tillgången på ekologiska produkter för att tillgodose marknadens behov kommer också att utredas. Hur andra länders mål för ekologisk produktion påverkar svensk produktions konkurrenskraft kommer att beröras i mån av tid.

Utredningen bedrivs parallellt med Jordbruksverkets uppdrag att ta fram ett tekniskt underlag för ett nytt landsbygdsprogram för åren 2014-2020. Där hanteras mål och ersättningsnivåer för samtliga åtgärder inom det kommande landsbygdsprogrammet.

Kontaktpersoner:
Johan Wallander, telefon: 036 155719, e-post: johan.wallander@jordbruksverket.se
Anna Wretling Clarin, telefon: 036 155015, e-post: anna.clarin@jordbruksverket.se

Inbjudan och program för hearingenPDF
Anmälan senast 10 april (begränsat antal platser)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster