Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Ekologisk fruktodling

Den certifierade ekologiska fruktodlingen i Sverige omfattar 75 ha. Det motsvarar ungefär fem procent av den totala svenska fruktarealen. Den ekologiska fruktodlingen ökar successivt, men inte tillräckligt för att täcka efterfrågan på svensk ekologisk frukt. Den mesta ekologiska frukten importeras och det finns därför utrymme att öka den svenska fruktodlingen.
Det odlas mest äpple, men i liten omfattning även päron, plommon och körsbär. Många fruktodlare odlar även bär.

Både stora och små fruktodlare

Stora möjligheter men också stora utvecklingsbehov

Är du intresserad att börja odla frukt ekologiskt?


Ta kontakt med din lokala rådgivare på till exempel Länsstyrelsen eller Hushållningssällskapet för hjälp med att börja odla ekologiskt, ställa om till ekologisk produktion, eller utveckla den ekologiska produktionen du redan har. Du kan också läsa mer i vår broschyr Starta eko - frukt.

Förbered marken innan plantering

Robusta sorter rekommenderas

Använd förebyggande metoder mot angrepp från skadegörare

Vill du läsa mer om ekologisk fruktodling?


Jordbruksverket har en del informationsmaterial om ekologisk fruktodling som du kan beställa. Det finns också andra informationsmaterial om ekologisk odling. Du hittar länkarna till höger.

Nyhetsbrev håller dig uppdaterad


Jordbruksverket ger också ut ett nyhetsbrev, Eko-fruktodling, om ekologisk odling av frukt. Du kan prenumerera på nyhetsbreven, som är gratis och ges ut med sex nummer per år. Nyhetsbreven hittar du under prenumerationer till höger.

Kontakt