Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Minska utsläppen av växthusgaser

Åtgärder som minskar läckaget av näringsämnen, och därigenom risken för övergödning, minskar ofta även belastningen på klimatet. När mindre näringsämnen läcker till sjöar och hav innebär det oftast att även utsläppen av växthusgaser minskar.

Handlingsprogram för minskade klimatutsläpp

Jordbruksverket lämnade 2010 ett förslag till handlingsprogram för att både minska risken för övergödning och klimatpåverkan från jordbruket under perioden 2011-2016. Du hittar länkar till förslaget till höger.
För att jordbruket ska bli klimatvänligare innehåller handlingsprogrammet bland annat förslag på:
  • ökade satsningar på rådgivning och investeringsstöd för både produktion och användning av förnybar energi.
  • mer pengar till investeringar i energieffektivare teknik.
  • rådgivning för att effektivisera mjölk- och köttproduktionen samt för att stimulera till klimatsmarta val av foder och mineralgödsel.

Ett klimatvänligt jordbruk 2050


Jordbruksverket lämnade underlag till Naturvårdsverket om jordbrukets roll i en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Du hittar länkar till rapporten till höger.
 
I rapporten visar vi på ett möjligt referensscenario för hur utvecklingen skulle kunna bli om inga åtgärder vidtas. Åtgärder redovisas och styrmedel diskuteras. Vi presenterar också alternativa utvecklingsscenarier som skulle kunna uppstå om åtgärder vidtas.
 
De övergripande slutsatserna är:
  • Metan och lustgas från djurhållning och växtodling står för största delen av jordbrukets växthusgasutsläpp. Dessa är svåra att minska i någon större omfattning om vi vill behålla dagens livsmedelsproduktion.
  • En högre avkastning och effektivare användning av insatsvaror (så som gödsel och diesel) minskar utsläppen per producerad enhet, exempelvis ett kilo kött eller spannmål.
  • Förändrade matvanor kan leda till minskade växthusgasutsläpp eftersom olika livsmedel har mycket olika klimatpåverkan. 

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-06-10