Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.46.R Tid: 20160426-0849

Behöver du visa att ditt bränsle uppfyller hållbarhetskriterierna för markanvändning?

För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska vara framställda på ett hållbart sätt får inte råvaran produceras
• inom naturskyddsområden
• i naturskog
• på gräsmark med hög biologisk mångfald  
Det finns också bestämmelser för råvaror som producerats på mark där markens användning ändrats sedan 1 januari, 2008.

Vem ska visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda?


Det är du som är rapporteringsskyldig enligt hållbarhetslagen som måste kunna visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda. Om det gäller biodrivmedel eller flytande biobränsle som är skattepliktigt är det den person som ska betala skatten som är rapporteringsskyldig. Om det gäller flytande biobränsle som inte är skattepliktigt är det den person som använder bränslet yrkesmässigt som är rapporteringsskyldig. Det är Skatteverket som svarar på frågor om skattskyldighetlänk till annan webbplats.

Så visar du att kriterierna är uppfyllda


För råvaror till biodrivmedel och flytande biobränslen som kommer från svensk jordbruksmark kan du använda Jordbruksverkets karttjänst, Hållkollen. Hållkollen bygger på Jordbruksverkets blockdatabas och visar den jordbruksmark som var registrerad 2008 och aktuellt stödår. Med hjälp av informationen i kartorna kan du som är rapporteringsskyldig själv kontrollera om den mark där dina råvaror odlats var åkermark 2008 och om ändrad markanvändning skett.
 
Du hittar Hållkollen till höger. Där hittar du också en lathund för hur tjänsten fungerar.

Mer information om hållbarhetskriterier


Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för regelverket kring hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Du hittar författningarna och mer utförlig information om kriterierna och vad som gäller på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Har du frågor om hållbarhetskriterier som rör jordbruksmarkens användning kan du kontakta Jordbruksverkets klimatenhet.

Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för bestämmelserna om hållbarhetskriterierna. Har du frågor om regelverk och bestämmelser kan du kontakta Energimyndigheten.

Här kan du läsa mer om kontrollsystem för hållbarhetskriterierPDF.

Kontakt