Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352
2017-08-03

Vattenbristen inte så stor som befarat

Den som har enskild brunn är ansvarig för sin egen vattenförsörjning. Då är det viktigt att kontrollera nivån och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar. Foto: Pixabay

Med reservation för stora lokala skillnader har vattenbristen i sommar hittills inte blivit så allvarlig som vi befarade i maj. Det visar våra regelbundna avstämningar med lantbruksnäringen och berörda myndigheter. Men på vissa håll i landet råder, eller finns hög risk för, vatten- och foderbrist.

Skördeprognos senare i augusti

Konsekvenser för djuren

Viktigt att ha en plan

Mer information

Kontaktperson för journalister