Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Kompetensutveckling

Inom landsbygdsprogrammet finns pengar för kompetensutveckling för lantbrukare, skogsbrukare, trädgårdsföretagare och landsbygdsutvecklare. Kompetensutveckling kan till exempel genomföras som rådgivning på gården, som kurser eller som fältvandringar.

SCB har på uppdrag av Jordbruksverket skickat ut en enkät till deltagare i rådgivning eller kurs. Det gjordes under 2010. Under 2011 fördjupade Jordbruksverket analyserna av enkätsvaren.

Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats

Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats

Fråga oss via webben