Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Jordbrukspolitikens effekter på miljön

Varför utvärderar vi jordbrukspolitiken?

Pågående arbeten

Digital teknik som främjar betesbaserad produktion

Pilotförsök om resultat- och värdebaserade miljöersättningar

Resultat- och värdebaserade ersättningar för minskad övergödning

Växtskyddsmedelslagstiftningens miljöeffekter

Kontakt

Fråga oss via webben