Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Jordart och växtnäringstillstånd i åkermarken

Jordbruksverket har gjort en omfattande provtagning i åkermarkens matjord med målet att förbättra kunskapen om de svenska odlingsjordarna. Vi har tagit prov på drygt 13 000 platser. Analyserna av jordproverna är färdiga och SLU har tagit fram en ny jordartskarta.

Ladda ner kartorna

Provtagning och analys

Var kan du hitta resultaten?

Vad kan vi använda resultaten till?

Fråga oss via webben