Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Rådgivning om växtnäring

Greppa Näringen

Säsongsnytt

Broschyrer om växtnäring

Jordbruksverkets växtnärings- och klimatrådgivare inom Greppa Näringen

Vi arbetar på Jordbruksverket med rådgivning om växtnäring och klimat inom Greppa Näringen

Namn

Telefon

Mobil

Område

Cecilia Linge

040-41 52 89

070-365 49 93

Alnarp, växtnäring, VERA

Emma Hjelm


072-973 38 08

Alnarp, växtnäring

Hans Nilsson


073-387 84 25

Alnarp, växtnäring

Johan Malgeryd

036-15 85 12

070-201 95 59

Linköping, växtnäring

Katarina Börling

036-15 89 30

070-645 93 74

Uppsala, växtnäring

Lis Eriksson

036-156133


Skara, djurfrågor och klimat

Maria Fermvik

040-41 52 46


Alnarp, ekonomi

Maria Stenberg

036-15 81 16

070-845 95 18

Skara, växtnäring och klimat

Pernilla Kvarmo

036-15 85 11


Linköping, växtnäring, kurser för rådgivare

Stina Olofsson

040-41 52 31

070-595 52 31

Alnarp, projektledare

Ulrika Listh

036-15 63 41

070-380 15 85

Uppsala, växtnäring

Anna Hagerberg

040-41 52 32

070-322 45 22

Alnarp, Minskad klimat-påverkan och förnybar energi

Emelie Karlsson

040-41 52 16

072-358 31 04

Alnarp, Minskad klimat-påverkan och förnybar energi

Fråga oss via webben