Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Kultur och historiska värden

Från mylla till mölla -

jordbruksmarkens natur- och kulturvärden

Den svenska jordbruksmarken har en lång historia som ännu idag påverkar hur vi lever. Gårdarna och byarna som växte fram hamnade nära den bästa jordbruksmarken. En del av dessa gårdar och byar är nu större städer, som alltså ligger där de ligger för att den bästa jordbruksmarken finns där.

Kvarn. Foto: Urban Wigert

Foto: Urban Wigert

Boskap på bete. Foto: Mats Pettersson

Foto: Mats Pettersson

Månskensbonden, en ny typ av jordbrukare

Odlingslandskapets kulturvärden

Överallt i jordbrukslandskapet finns spår från tidigare bruk. Det kan vara åkerholmar eller odlingsrösen och det kan vara diken eller spår från linbearbetning. Dessa lämningar är viktiga för förståelsen av landskapet och berättar om en lång tradition av brukande. Det kontinuerliga bruket av jordbruksmarken har också ett värde i sig.

Ängslador vid älv. Foto: Urban Wigert

Foto: Urban Wigert

Jordbruksmarken i sig är kulturhistoria

Stenmur i kulturlandskap. Foto: Urban Wigert

Foto: Urban Wigert

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben